[Vray Sketchup] Sử dụng HDRI trong Vray Sketchup 2015


vraysketchup-738x418

Kết quả hình ảnh cho icon light Học Sketchup và Vray một cách bài bản và khoa học Tại đây

Có một số bạn thắc mắc khi sử dụng HDRI Vray dành cho Sketchup 2015 lại không có bóng đổ,

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Sketchup và Vray một cách bài bản và khoa học Tại đây


Comments

Scroll Up